Mer från Trädgårdsmässan 2015

Några dahlior fick följa med hem från mässan bl a kulturarvssorten Regina från 1940-talet. Den blir ca 1m hög men blomman blir stor, 10 cm! Vill du läsa mer om dahlior så gå in på Svenska Dahliasällskapets hemsida, www.svenskdahlia.se. 

Mårbacka hade kommit till mässan och visade lite av Selma Lagerlöfs hem. Selma var mycket trädgårdsintresserad och anlade en stor trädgård vid sitt barndomshem. Till Mårbacka kan man åka och få inspiration!

När man blir trött i fötterna vill man gärna sjunka ner här!

Trädgårdsmässan i Älvsjö 2015

POM- programet för odlad mångfald är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. Man har samlat in växter från hela Sverige som sedan  provodlats.  Ett  urval säljs nu under varumärket Grönt Kulturarv. Linnea Oskarsson, som arbetar med perennerna hos POM håller i en höstflox kallad ’Ingeborg från Nybro’. På bilden bakom syns en annan höstflox som lanseras nu i vår, ’Morfar Albert’. Den kommer från Stockholmstrakten och planterades på 1920-talet.

Sveriges Pomologiska Sällskap deltar också på mässan och här kan man få veta allt om både äpplen och päron. Niklas Medin som är päronexpert packar ympris av ovanliga sorter som man kan köpa med sig hem för egen ympning.

Till bästa ideträdgård valdes Uti vår hage skapad av handelsträdgården Gustavshill.

Om man vill lära sig mer om rosor, både historiska och nyare, kan den här nya skriften från Svenska Rosensällskapet rekommenderas. 

Riksförbundet Svensk Trädgårds medlemstidning Hemträdgården fyller 70 år och det firar man bl a med denna härliga ”tårta”.

Grönt kulturarv – vad är det?

 

021

I det gröna kulturarvet ingår självklart alla trädgårdar och parker men också den gamla grinden som inte längre används. Det är den igenväxta herrgårdsparken och villaträdgården med alla sina gamla fruktträd, det är slåtterängen i gläntan i skogen eller sjukhusparken där patienterna skötte odlingarna. Det är torpets enkla växter som överlever allt, även när själva huset är borta och det är järnvägsparken som fanns i varje stationssamhälle. Det är den gamla landsvägen eller den mossbelupna stengärdesgården i kanten av åkern. Det är också trädgårdsmästaren som hade så mycket kunskap som idag är bortglömd och det är alla handelsträdgårdar som odlade det vi idag kallar närproducerade växter och grönsaker. Allt detta berättar en historia om hur livet levdes och hur miljön användes av de människor som en gång bodde eller arbetade på platsen. Trädgårdar som ingen längre sköter och tar hand om blir lite suddiga och rufsiga i konturerna men det finns ofta mycket mer kvar än man kan tro.

 

 

 

 

 

 I det gröna kulturarvet ingår också alla minnen som är förknippade med gamla växter eller träd. Hur vi odlade och vad vi åt. Hur äpplet från det gamla trädet smakade eller hur rosen som farmor hade i sin trädgård doftade.

Allt detta ryms i det gröna kulturarvet och mer därtill. Tillsammans vandrar vi in i allt det härliga gröna!