Grönt kulturarv – vad är det?

 

021

I det gröna kulturarvet ingår självklart alla trädgårdar och parker men också den gamla grinden som inte längre används. Det är den igenväxta herrgårdsparken och villaträdgården med alla sina gamla fruktträd, det är slåtterängen i gläntan i skogen eller sjukhusparken där patienterna skötte odlingarna. Det är torpets enkla växter som överlever allt, även när själva huset är borta och det är järnvägsparken som fanns i varje stationssamhälle. Det är den gamla landsvägen eller den mossbelupna stengärdesgården i kanten av åkern. Det är också trädgårdsmästaren som hade så mycket kunskap som idag är bortglömd och det är alla handelsträdgårdar som odlade det vi idag kallar närproducerade växter och grönsaker. Allt detta berättar en historia om hur livet levdes och hur miljön användes av de människor som en gång bodde eller arbetade på platsen. Trädgårdar som ingen längre sköter och tar hand om blir lite suddiga och rufsiga i konturerna men det finns ofta mycket mer kvar än man kan tro.

 

 

 

 

 

 I det gröna kulturarvet ingår också alla minnen som är förknippade med gamla växter eller träd. Hur vi odlade och vad vi åt. Hur äpplet från det gamla trädet smakade eller hur rosen som farmor hade i sin trädgård doftade.

Allt detta ryms i det gröna kulturarvet och mer därtill. Tillsammans vandrar vi in i allt det härliga gröna!